Jesteś tutaj:

Dzieje Polski tomy od 1 do 4

1096
Autor publikacji: Andrzej Nowak
Ikona Dzieje Polski – seria książek autorstwa historyka prof. Andrzeja Nowaka opisująca całą historię Polski.

Seria ukazuje się nakładem krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk. Pierwszy tom dzieła pt. Dzieje Polski. Skąd nasz ród opublikowano w maju 2014 roku[1] i opisuje on czas polskiej historii od zarania do roku 1202. Pierwszy tom Dziejów Polski otrzymał wiele nagród (m.in. nagrodę "Książki Roku 2014" Magazynu Literackiego Książki oraz Biblioteki Narodowej czy Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza[2]) i został szeroko omawiany w mediach.

Drugi tom serii ukazał się w grudniu 2015 r., niesie podtytuł Od rozbicia do nowej Polski i opisuje historię kraju w latach 1202-1340. Przy okazji premiery tego dzieła autor Andrzej Nowak zdradził, iż odszedł od pierwotnej koncepcji dzieła 6-tomowego i obecnie planuje napisać 10 lub 11 części Dziejów Polski[3].

Trzeci tom ukazał się 24 marca 2017 r. i nosi podtytuł Królestwo zwycięskiego orła. Opisuje on lata 1340-1468, a więc czasy rządów króla Kazimierza Wielkiego oraz początki dynastii Jagiellonów: dzieje Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiellończyka oraz Kazimierza Jagiellończyka, aż do 1468 r., kiedy to odbywa się w Rzeczypospolitej pierwszy regularny Sejm, w którym udział wzięło po dwóch przedstawicieli wszystkich ziem (powiatów)[4] kiedy to w roku 1468 r. odbywa się walny zjazd w Piotrkowie, na którym dokonano wyboru po dwóch posłów z powiatu, by ci reprezentowali na sejmie walnym opinię obywateli danej ziemi w sprawie nowego podatku[5][6]

Czwarty tom ukazał się 25 listopada 2019 r. i nosi podtytuł Trudny złoty wiek.[7] Skupia się na latach 1468-1572, czyli na okresie największej świetności Rzeczypospolitej oraz procesie, który zwieńczy Unia Lubelska w 1569 r. W opisanych w IV tomie "Dziejów Polski" 102 latach rozwój kraju jest wszechstronny. Gospodarczemu wzrostowi towarzyszy wciąż udoskonalana polska sztuka wojenna, a choć maleje znaczenie pospolitego ruszenia to rodzi się husaria, specyficznie polska formacja jazdy ciężkiej, praktycznie niezwyciężona przez blisko dwa wieki. Kwitnie Uniwersytet Krakowski, którego najsłynniejszym wychowankiem jest Mikołaj Kopernik. Rozwijają się miasta; już nie tylko Kraków i Gdańsk. Doskonali się język ojczysty; powstają w nim prawdziwe arcydzieła literackie zachwycające do dziś. Renesans wkracza szeroką ławą do Polski, ale jest najczęściej przetwarzany i osiąga oryginalny, rodzimy wymiar. Rzeczpospolita przyciąga naukowców, artystów, rzemieślników z zagranicy, którzy ulegają urokowi polskiej kultury, polskiej wolności i osiadają tu na zawsze. Autor prof. Andrzej Nowak mówi, że był to również "czas rozwoju polskiej kultury politycznej, specyficznej kultury obywatelskiej, republikańskiej i wolności, jakiej nie było w żadnym innym kraju europejskim tamtego czasu."