Konkurs plastyczny "Krajobraz Nadwiślański"

(Zam: 26.09.2017 r., godz. 10.00)
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat


Rok
2017 to Rok Wisły. Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 3A serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu otwockiego do udziału w konkursie plastycznym o rzece Wiśle pt. „Krajobraz Nadwiślański”. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką, pracy plastycznej inspirowanej rzeką Wisłą. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie t.j. do 30 października 2017 r.


Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy PBP w Otwocku. 

tel.(22) 779-70-50. 


Regulamin konkursu: 1regulaminkrajobraz (1).doc
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu: przetwarzanie danych_konkurs_plastyczny.doc