Jesteś tutaj:

Spotkanie poetyckie z Joanna Kożan - Łazor

Data: 09.02.2018 r., godz. 12.00    907
8 lutego w PBP odbyło się spotkanie poetyckie z Joanna Kożan-Łazor
Tłumy wielbicieli poezji Joanny-Kożan Łazor przyszły do naszej biblioteki w tłusto-czwartkowy wieczór.
Joanna Kożan-Łazor jest emerytowana nauczycielką języka polskiego, ale również, jak sama o sobie mówi, przede wszystkim jest poetką.
W ubiegłym roku wydała swój drugi tomik poezji, pt. "Wszystkie pory roku".
Wiersze z tego tomu, jak opowiadała autorka, były inspirowane otwocką
przyrodą i otwockim miastem. To utwory refleksyjne na temat codzienności, przemijania, jak i doświadczenia sacrum.
Spotkanie ilustrowane było pięknymi pracami Marii Mikołajewskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.