Jesteś tutaj:

SPOTKANIE DYREKTORÓW GMINNYCH BIBLIOTEK POWIATU OTWOCKIEGO

Data: 28.08.2020 r., godz. 14.10    47
25 sierpnia odbyło się spotkanie Dyrektorów Bibliotek Powiatu Otwockiego. Tym razem po raz pierwszy spotkanie odbyło w terenie.
25 sierpnia odbyło się spotkanie Dyrektorów Bibliotek Powiatu Otwockiego. Tym razem po raz pierwszy spotkanie odbyło w terenie. Zgodnie z propozycją Dyrektor PBP Pani Anny Bielickiej spotkania dyrektorów Powiatu mają odbywać się kolejno we wszystkich placówkach powiatu.
Podczas wtorkowego spotkania omówiona została przez instruktora PBP sprawozdawczość biblioteczna za rok 2019, w szczególności analiza działalności bibliotek publicznych powiatu otwockiego oraz organizacja i formy współpracy.
Na spotkaniu zaprezentowano także tabele z danymi statystycznymi dotyczącymi działalności bibliotek publicznych w Powiecie Otwockim w 2019 r. na tle Województwa Mazowieckiego, opracowane przez Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Wskazano też na Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas pandemii.
Następnie dyrektorzy poszczególnych bibliotek, a także osoby wytypowane przez nich przedstawili aktualną sytuację swoich placówek, odnosząc się również do działalności w czasie koronowirusa. Nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń. Była to okazja do zapoznania się z bieżącymi problemami, z jakimi borykają się placówki biblioteczne na co dzień. Spotkanie odbyło się w wyjątkowo miłej atmosferze o którą zadbali Gospodarze Spotkania. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki i to zarówno od Dyrektora PBP, jak i Gospodyni Spotkania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach Jeziorach.