Jesteś tutaj:

Kurs biblioterapii w PBP

Data: 22.11.2018 r., godz. 08.00    768
Od października w naszej bibliotece organizowany jest trzystopniowy kurs z zakresu biblioterapii dedykowany nauczycielom-bibliotekarzom i bibliotekarzom bibliotek gminnych z terenu powiatu otwockiego.
Kurs podzielony jest na trzy stopnie, a każdy z nich trwa dwa dni. Prowadzącą jest Wanda Matras-Mastalerz - Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 2 i 3 października, część druga – 20 i 21 listopada. Prowadząca, Wanda Matras-Mastalerz część teoretyczną, czym jest biblioterapia, jakie są jej zastosowania przeplata z praktycznymi ćwiczeniami rozwijającymi umysł. Przy okazji opowiada o ciekawych książkach służących do zajęć biblioterapeutycznych zarówno z małymi dziećmi, jak i z seniorami, z osobami zdrowymi, ale też cierpiącymi na ciele i na duszy. Te inspirujące zajęcia kończą się szkoleniem trzeciego stopnia, planowanym na 11 i 12 grudnia, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat PTB uprawniający do prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych.

Sylwia Królak