Jesteś tutaj:

5 lat PBP - Mały Jubileusz z Małym Księciem

Data: 01.10.2018 r., godz. 10.00    1107
28 września obchodziliśmy uroczyście 5 lat istnienia naszej biblioteki.

W tym roku minęło już 5 lat od powstania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, która oficjalnie swoją działalność rozpoczęła 1 września 2013 r.

Biblioteka będąca obecnie samorządową instytucją kultury podlega organizacyjnie pod Powiat Otwocki, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Główna Biblioteka Województwa Mazowieckiego.

Zarówno budynek, w którym się mieści nasza biblioteka przy ul. Pułaskiego 3 a, jak i zbiory to spuścizna po filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Funkcjonowanie biblioteki stało się możliwe na mocy porozumienia między Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Samorządem Powiatu Otwockiego. Porozumienie to zobowiązuje obecną PBP do utrzymania i rozszerzenia działu pedagogicznego w zbiorach oraz zapewnienia ciągłości informatyzacji placówki, co jest oczywiście realizowane. Bibliotekę finansuje przede wszystkim Powiat Otwocki, ale także w ramach corocznej dotacji – Urząd Marszałkowski (w kwocie 110 tys. zł).

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi naszego powiatu, organizuje szkolenia dla bibliotekarzy oraz zgodnie z regulaminem gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory. Prowadzi również szeroko pojętą promocję czytelnictwa, w ramach której zaprasza czytelników i młodzież ze szkół średnich do udziału w Narodowym Czytaniu, do udziału w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, zaprasza na wystawy i prelekcje oraz spotkania autorskie. Jako jednostka kultury promuje też rodzimych artystów: poetów, malarzy, czy fotografów. Organizuje konkursy kierowane do mieszkańców Powiatu Otwockiego.

Po upływie 5 lat swojej działalności nadszedł czas na pierwsze podsumowanie i wspólne świętowanie urodzin wraz z przedstawicielami władz powiatowych i bibliotekarzami z innych placówek.

28 września na uroczystości związane z 5 leciem PBP przybyli przedstawiciele Powiatu Otwockiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, instytucji, z którymi Biblioteka ściśle współpracuje, jak Mazowiecki Park Krajobrazowy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, czy PMDK, dyrektorzy szkół podstawowych i średnich z terenu naszego powiatu, dyrektorzy bibliotek gminnych, nauczyciele bibliotekarze oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku.

Po przywitaniu tak znamienitego grona, dyrektor PBP, Anna Bielicka zaprosiła gości do wysłuchania historii naszej placówki i obejrzenia prezentacji o naszej działalności. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Mały jubileusz z Małym Księciem”, co nie tylko nawiązywało do młodego wieku naszej placówki, ale także do 75 rocznicy pierwszego wydania „Małego Księcia” (w Nowym Jorku w 1943 r.).

Motyw Małego Księcia według rysunku Antoine'a de Saint - Exupery'ego pojawił się na naszej okolicznościowej pieczątce i... na jubileuszowym torcie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa ilustracji do książki oraz kolekcja różnojęzycznych wydań „Małego Księcia” (w tym w alfabecie Braille'a) ze zbiorów naszego czytelnika, Mariusza Kośmickiego-Żórawskiego, jak i wydań polskich ze zbiorów Muzeum Książki dziecięcej Oddziału Biblioteki m. st. Warszawy, Głównej Biblioteki Województwa Mazowieckiego. Ciekawostką wystawy jest jedno wydanie polskie z 1947 r. oraz wydanie w języku pruskim przez Stowarzyszenie Prusów w Polsce.

Kolejnym akcentem nawiązującym do tej książki był wspaniały występ Krystyny Obary-Morawskiej, wielokrotnie goszczącej w naszej bibliotece poetki i śpiewaczki, która pięknie wyrecytowała własny wiersz skomponowany na tę okoliczność oraz wyśpiewała znaną piosenkę Kasi Sobczyk „Mały Książę”. Wspaniały był także występ uczniów klasy maturalnej otwockiego „Nukleonika”, którzy pod opieką polonistki Jolanty Wilczek przedstawili meandry miłości głównego bohatera książki oraz jego ukochanej Róży.

Po takiej artystycznej uczcie dyrektor PBP odebrała gratulacje i życzenia dalszych jubileuszy i owocnej pracy. Podziękowanie za swoją pracę otrzymali również pracownicy biblioteki z rąk swojej dyrektorki.

Świętowanie jubileuszu nie mogło odbyć się bez tortu i innych słodkości, a na koniec zebrani goście otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Małego Księcia” wraz okolicznościową pieczątką oraz nasze jubileuszowe zakładki do książek.

Urodziny naszej biblioteki będziemy świętować jeszcze przez parę dni, podczas których zapraszamy do zapisywania się i korzystania z naszych zbiorów. Nowi czytelnicy przy okazji zapisu otrzymają egzemplarz „Małego Księcia”.

Sylwia Królak